Minigame

Minigame Hitclub là một dạng trò chơi ngắn, thường được tích hợp trong các trò chơi lớn hoặc có thể đứng tựa một trò chơi riêng biệt. Đây là những trò chơi nhỏ với quy mô ngắn, mang đến trải nghiệm giải trí tương đối nhanh chóng và thú vị.

Xem Thêm chuyên mục Khuyến Mãi tại Hitclub